Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΙ ΑΛΛΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !!! ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 305 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ .....ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ !!!

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΕ ......''ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ''  ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ  !!!
ΠΟΣΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΠΙΑ ???

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΗΣ ΦΩΤΟ

ΣΗΜΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 οι ανωτέρω εικονιζόμενοι άρχοντες του τόπου, υπέγραψαν την κάτωθι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ την οποία ανέβασαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 14:20 μμ :

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%9F%CE%A17%CE%9B1-%CE%9E%CE%A15?inline=true

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Ο ΧΥΤΥ ......στον οποίο είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής των ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, από το Νόμο να επιστρέψει το υπόλειμμα !!!
Εκτός κι αν έκαναν νόμο την θεωρία της ''ολικής εξάλειψης του υπολείμματος''  που έχει υπογράψει η κυρία Νικολάκου σε παλαιότερη ανάθεση της ''διαχείρισης''  των σκουπιδιών της Τρίπολης από τη γνωστή εταιρεία της ΒΟΧΑΣ.....κι έπεσαν τα μαλλιά των τεχνικών συμβούλων του Υπουργού ΠΑΠΕΝ μόλις το άκουσαν κατά την επίσκεψή τους στην Τρίπολη !!!


ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ :

ΑΡΘΡΟ 3ο Σκοπός του Έργου Σκοπός του έργου είναι η άμεση αποκομιδή από τον ιστό της Τρίπολης και στη συνέχεια η μεταφορά και διαχείριση σε νόμιμους χώρους, των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης, για λόγους Δημόσιας Υγείας.
ΑΡΘΡΟ 4ο Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 305.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιώματα και Υπογρεώσεις των Συμβαλλομένων
5.1 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ορίζεται Φορέας Υλοποίησης του Έργου, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι του ποσού των 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων , Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, να συντάξει την σχετική διακήρυξη και να προχωρήσει στην δημοπράτησή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και αφού λάβει υπόψη της ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους Δημόσιας Υγείας.
3. Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σ' αυτόν σε όλα τα αρμόδια όργανα ελέγχου. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία ορίζεται και Διευθύνουσα Υπηρεσία, οφείλει να συμπεριλάβει στο φάκελο του έργου την παρούσα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την εκτέλεση του έργου.
4. Να επιβλέπει για την καλή εκτέλεση του έργου.
5. Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με τις Υπηρεσίες της και το προσωπικό της.
6. Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται και να υποβοηθά γενικότερα την υλοποίηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητάς της.
7. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου με εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους καθώς και αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
5.2 Ο Δήμος Τρίπολης, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Να χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με τις Υπηρεσίες του και το προσωπικό του.
3. Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητείται και να υποβοηθά γενικότερα στην υλοποίηση του έργου, σε θέματα αρμοδιότητάς του.
4. Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο καθώς και αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
1. Το έργο της αποκομιδής των ΑΣΑ από τον πολεοδομικό ιστό της Τρίπολης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, ο οποίος θα μεταφέρει με ευθύνη του, μέριμνα του και μέσα του τα ΑΣΑ σε σημεία που θα καθορίσει και στα οποία ο ανάδοχος θα τοποθετεί containers. Ταυτόχρονα και για διάστημα δύο μηνών από την σύμβαση θα μεταφέρονται τα ΑΣΑ με ευθύνη του αναδόχου στις μονάδες επεξεργασίας. Το πέρας της επεξεργασίας των ΑΣΑ δεν θα είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Παράταση εκτέλεσης του έργου μπορεί να χορηγηθεί από τον ΚΥΡΙΟ του έργου ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από έκθεση που θα αιτιολογεί την αιτούμενη παράταση και δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες συνολικά, για κάθε φάση της σύμβασης.
3. Κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου πρέπει να αναφέρεται εγκαίρως στον ΚΥΡΙΟ του έργου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΡΙΣΕΩΣ :
ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ???

ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ???

ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ 305 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ.....ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ......ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ.....
Γιατί ΑΝ υπήρχε μεταφορά σε νόμιμους χώρους, ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ θα ήταν πεντακάθαρος ...''ούτε γόπα δεν θα είχε''  που υποσχόταν ο δήμαρχος στους πολίτες....όταν τους δούλευε δημόσια !!!
Ακόμα και η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ θα είχε κλείσει και δεν θα της έβαζαν....ΠΑΡΑΒΑΝ για να μη βλέπουμε !!!
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΘΡΑ :

http://www.orthologika.blogspot.gr/2015/08/blog-post_45.html

http://www.katoaptavlaki.blogspot.gr/2015/06/blog-post_25.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.