'' Σκάνδαλο μεγάλο αποτελούσε για πολλά χρόνια η ανέγερση πολυκατοικίας σε αυτή την περιοχή κάτω από την παραλιακή οδό Ναυπλίου Ν. Κίου, γιατί κτίσθηκε στον αιγιαλό μέσα στο βάλτο….. Αλλά στη συνέχεια στεγάστηκε η Νομαρχία Αργολίδας.
Μέχρι το 2000 περίπου ο τότε νομάρχης κ. Σαλεσιώτης άστραφτε και βρόνταγε πως θα μεταφέρει την Νομαρχία και θα κατεδαφίσει το αυθαίρετο κτίριο…Αντί αυτού στη διάρκεια της θητείας του το κτίριο νομιμοποιήθηκε και στη συνέχεια ¨παρέσυρε¨   σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ένταξη στο ρυμοτομικό σχέδιο τον παλαιό αιγιαλό- βάλτο μέχρι τη γέφυρα Ραμαντάνη…''
Αν όντως έχει ''ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ'' το ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ, θα πρέπει κάποιοι εισαγγελείς ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, να επανεξετάσουν την απόφαση ''νομιμοποίησης'' !!!
Και να κάνουν και άρση της ακόμα.......αν δεν την έχουν ''δέσει'' νομικά έτσι ώστε να μη την αναιρεί τίποτα......με καμιά στημένη απόφαση ΣτΕ λεμε.....
Από αυτές που είτε παραπλανόμενο το ανώτατο δικαστήριο, είτε εν γνώσει του πως υπερβαίνει εσκαμμένα, βγάζει ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ !!!
Κι έχουμε αρκετά παραδείγματα τέτοια, που ''καθαρίζουν'' παρανομίες με μια απόφαση ΣτΕ που την προκαλούν οι παρανομούντες συνήθως με διάφορα νομικά τερτίπια των συνηγόρων τους.....
Ίσως ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, από κοινού με τον νέο υπουργό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , να πρέπει να σκύψουν πάνω στην υπόθεση του ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, και να επαναδιαθέσουν τον χώρο του καταταλαιπωρημένου υγροβιότοπου, στη ΦΥΣΗ και όχι στα συμφέροντα των παρανομούντων, που τα στηρίζει αδρά οικονομικά και ο σουλτάνος του Μορέως, μετά των αντιπεριφερειαρχών του......
Το μοναδικό άρθρο που ανακαλύψαμε, σχετικά με την......υποτιθέμενη ''νομιμοποίηση'' του ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ, είναι το κάτωθι :