Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥΠ ΣΗΜΕΡΑ . ΚΑΥΤΟ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ !!!

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΙΣ 31/12/2015.Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Το 37% των πόρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 θα διαχειρισθούν οι 13 αιρετές Περιφέρειες της χώρας.
Η πορεία του έργου αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Πελοποννήσου.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Προσωρινή διαχείριση μη επικίνδυνων αστικών στερεών απορριμμάτων (μηχανική διαλογή, κομποστοποίηση, ανακύκλωση) Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων, στη θέση Γκριμάρια της ΔΕ Άργους του Δ. Άργους Μυκηνών ΠΕ Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
Ενδεχόμενη διακοπή της άγονης αεροπορικής σύνδεσης Καλαμάτα – Θεσσαλονίκη. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600019. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600013. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
Εισήγηση για κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2015ΕΠ52600000, σε υποέργα. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ» σε δημόσια δασική έκταση 43.190,35 m2 στη θέση ‘Βαρκούλα’ ΤΚ Καρνεζαίικων του Δ. Ναυπλιέων ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.» Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α, για την Πράξη «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη κατολισθητικών φαινομένων εντός οικιστικής ζώνης Τ.Κ. Ακόβου». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου με κωδικό 2014ΕΠ52600011 “Αντιπλημμυρικά έργα και συντήρηση έργων στους οδικούς άξονες, χειμάρρους και ποταμούς Π.Ε. Αρκαδίας”. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και πιστώσεων υποέργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600022. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το ακίνητο στη θέση «Βερβερόντα» στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Πάτρας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου – δανειοθαλάμου, που βρίσκεται στη θέση Σουσάνα Αθικίων του Δ. Κορινθίων της ΠΕ Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Καλαμάτας, για την εκτέλεση του έργου: Ανάπλαση μονοπατιών Νέδουσας Δήμου Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Μεσσήνης, για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου Πολύλοφος – Κλήμα Δήμου Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου: Συστηματική ανασκαφική έρευνα, θέση Φανερωμένη Χιλιομοδίου Κορινθίας, για τα έτη 2016 – 2020, με προϋπολογισμό 90.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των α) Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, β) Εργαστηρίων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και επιχειρηματικής νοημοσύνης (εΠΣΔΕΝ), Εργαστηρίων ερευνών και δορυφόρων λογαριασμών τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.) του  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, γ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και δ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υποστήριξη του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός θεσμικού και τεχνολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη Ιατρικών – Τουριστικών Προϊόντων σε Εθνικό επίπεδο.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την εκτέλεση του έργου: Ερευνητικό πρόγραμμα διάβρωσης ακτών Κορινθιακού κόλπου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την εκτέλεση του έργου: Ερευνητικό πρόγραμμα ελέγχου φέρουσας ικανότητας κτιρίων, μνημείων γεφυρών κλπ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
Έγκριση του αριθμ. 7/18-2-2016 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
Έγκριση κατανομής του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Εγγειοβελτιωτικά έργα Νομού Αργολίδας» με κωδικό 2015ΕΠ52600003, σε υποέργα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
Έγκριση αντικατάστασης μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κρανιδίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ’ τριμήνου 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.