Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ !!!

ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΦΟΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ !!!
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚ0Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΪΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 60) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Πέτρο Μπούρκουλα.
2. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ– ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 5) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Καπόπουλο.
3. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ– Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κουμουνδούρου 37) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλο.
4. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ «Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Κολοκοτρώνη 108) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Αποστολόπουλο.
5. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κοραή 3) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό της Κα Μαρία Φράγκου.
6. Του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», που εδρεύει στο Κεραστάρι Αρκαδίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Θοδώρητο Μπαρδαβίλλια.
ΠΡΟΣ
1) Την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γραφείο Περιφερειάρχη, Πλατεία Εθνάρχη Μακαρίου, Τρίπολη Ν. Αρκαδίας.
2) Την Α.Ε. Ειδικού σκοπού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 85, και
3) Την Α.Ε. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 85.
----------------------------------
Οπως σας είναι καλά γνωστό, οι Πολιτιστικοί μας Σύλλογοι και ένας Συνεταιρισμός, έχουν συσταθεί από τους κατοίκους των οικισμών Καλλιρρόης Μεσσηνίας και Παλαιόχουνης Αρκαδίας, καθώς και ομόρων τους οικισμών, όλων προϋφισταμένων του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων, στην περιοχή των οποίων έχουν χωροθετηθεί, «τυχαίως», από την τρίτη εξ υμών - άνευ δηλαδή της τηρήσεως της σχετικής νομοθεσίας για τη χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς ως οι ανωτέρω και άνευ της υπάρξεως οιουδήποτε πολεοδομικού ή χωροταξικού σχεδιασμού σ’ αυτούς, όπως και ο Νόμος 4014/2011, στο άρθρο 2 αυτού παρ. 7 περ. α΄, προβλέπει - δύο μονάδες ΜΕΑ και ΧΥΤΥ του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» με φορέα την πρώτη εξ υμών και συμβαλλόμενες τη δευτέρα και, ως εκ τρίτου, την τρίτη εξ υμών.
Πέραν της πολλαπλώς διατυπωθείσης δικαστικώς και εξωδίκως αντιθέσεώς μας στην εκτέλεση του άνω Εργου - εφόσον η εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) παραβιάζει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πλείστες πολεοδομικές διατάξεις, ενώ επιβαρύνει υπέρμετρα τους Δήμους και συνεκδοχικά τους πολίτες οικονομικά, πέραν, όπερ και κυριότερον, της σοβαρής βλάβης της υγείας τους, λόγω της μεγάλης μολύνσεως του εδάφους, του υπεδάφους, του αέρα και των υπόγειων και υπέργειων υδάτων, από τις φαραωνικές εγκαταστάσεις, από τη μεταφορά συμμείκτων απορριμμάτων σε μεγάλη απόσταση και τη δημιουργία ΧΥΤΥ από σύμμεικτα απορρίμματα σε απόσταση απαγορευτική και επικίνδυνη από τις κατοικίες των οικισμών- πέραν της δεδομένης αρνήσεως της πρώτης εξ ημών να συμμορφωθεί στην επικαιροποίηση του απηρχαιωμένου ΠΕΣΔΑ 2010, στον οποίον βασίζεται η άνω ΜΠΕ, με βάση τον ΕΣΔΑ του 2003, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ. Ούτως:
1) Οπως ίσως γνωρίζετε, με την αριθ. 49/15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 174/15.12.2015) με θέμα «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/15», εγκρίθηκαν το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, που είχαν εκπονηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23 του Ν. 4042/2012, όπως ισχύει τροποποιημένος με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4342/2012 (ΦΕΚ Α’ 143/9.11.2015) και είχαν κυρωθεί με την αριθ. 51373/4684/25.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» (ΦΕΚ Β’ 2706/15.12.2015).
2) Οπως, επίσης, καλώς γνωρίζετε στο Κεφάλαιο 3.6 του ΕΣΔΑ, όπως ισχύει κυρωμένος και με τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ», άρθρο I. αυτού για Νομοθετικά Μέτρα και υπό Ι.12, με τίτλο «Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων , αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, διευθέτηση θεμάτων που αφορούν σε υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ΣΔΙΤ». αυτού διαλαμβάνονται τα εξής:
«Νομοθετική ρύθμιση για τα έργα και υποδομές που υλοποιούνται με τη μορφή ΣΔΙΤ: Αναστολή τους σε περίπτωση μη ύπαρξης συμβάσεως μέχρι ισχύος του παρόντος και επανασχεδιασμός έργων, υποδομών και δράσεων βάσει του παρόντος ΕΣΔΑ. Υποχρέωση αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ το αργότερο εντός μηνός από την έγκριση του παρόντος ΕΣΔΑ. Υποχρέωση εκπόνησης τοπικών σχεδίων από τους δήμους, τους ΦοΔΣΑ ή τις περιφέρειες εντός 10 ημερών από την έγκριση του παρόντος».
3) Με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 48/2015 (ΦΕΚ Α’ 172/11.12.2015) και με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής» συνεστήθη Επιτροπή εξ Υπουργών, στο έργο παρακολούθησης και συντονισμού της οποίας εντάσσονται και τα έργα που αφορούν σε στερεά και υγρά απόβλητα, μεταξύ των οποίων και το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. β εδ. αα αυτής.
Εξ όλων αυτών, προκύπτει ότι:
1) Οτι ο ΕΣΔΑ 2015 έχει περιβληθεί, κάθε απαιτούμενο για την κανονιστική ισχύ του, νόμιμο τύπο.
2) Εχει ανασταλεί η πρόοδος ΣΔΙΤ για τα οποία δεν έχει υπογραφεί σύμβαση, σύμφωνα με το νέο κυρωμένο νόμιμα, κατά τ’ άνω, ΕΣΔΑ.
3) Εκκρεμεί η επανεξέταση του Εργου από τη Διυπουργική Επιτροπή για το Συντονισμό Μεγάλων Εργων Υποδομής,
Ενώ, σχετικά με τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις μας, γνωρίζετε ότι:
1) Εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, VI Τμήμα - κατά της οποίας χωρεί και Αίτηση Αναθεώρησης- ενώπιον του οποίου συνεζητήθη η από 20/11/2015 Αίτηση Ανακλήσεώς μας κατά της αριθ 309/15 Πράξεως του Ε’ Κλιμακίου αυτού, που έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της συμβάσεως του Εργου και λόγω «νομικών πλημμελειών» αυτής, συνεκδικασθείσα με όμοια Αίτηση του Δήμου Οιχαλίας και με δύο Παρεμβάσεις, αφενός του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Αιτήσεώς μας ανακλήσεως της αποφάσεως και κατά της Πράξεως και αφετέρου με την από 2/12/2015 Παρέμβασή του της τρίτης εξ υμών, υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του κύρους της άνω 309/15 Πράξεως του Ε’ Κλιμακίου.
2) Εκκρεμούν στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας οι από 6/10/2014 δύο Αιτήσεις Ακυρώσεως των ημετέρων Συλλόγων Αρκαδίας και Μεσσηνίας κατά της εγκριτικής αποφάσεως της ΜΠΕ του έργου, υπ’ αριθ. 173.714/9. Ιουλίου 2014 του Υπουργού ΠΕΚΑ, τότε, οι οποίες συζητούνται, μετά από δύο αναβολές οίκοθεν, κατά τη δικάσιμο της 17/2/2016, συνεκδικαζόμενες με τρεις όμοιες αιτήσεις του Δήμου Οιχαλίας, της Σοφίας Πάσουλα κ.λ.π. και του Νίκου Πατσαρίνου κ.λ.π..
Κατόπιν αυτών, Σας ΚΑΛΟΥΜΕ , όπως συμμορφούμενοι με την άνω νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων ως άνω οργάνων, όσες έχουν ήδη ληφθεί και όσες τυχόν θα ληφθούν και στο μέλλον ΝΑ ΑΠΟΣΧΕΤΕ από την υπογραφή της συμβάσεως του άνω Εργου μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτων αποφάσεων επί των άνω εκκρεμοτήτων, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για πολλοστή φορά για τη δράση σας σχετικά με το άνω έργο, αδιαμφισβήτητα κακόπιστη και επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων μελών των σωματείων μας, αλλά και για την υπέρμετρη οικονομική τους επιβάρυνση, επί 28 συναπτά έτη, σύφωνα με τη σύμβαση την οποία επιθυμείτε να υπογράψετε και σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ και πάλιν, ότι επιφυλάσσομεθα κάθε νομίμου δικαιώματός μας για κάθε συνεχιζόμενη παράνομη προσβολή των δικαιωμάτων μας, ως άνω.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την προς ην αύτη απευθύνεται .................................................................................................................................................................................................................................................................................προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στη σχετική Εκθεση Επιδόσεώς της.
Αθήνα, 20/12/2015.
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΤΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>>
-ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ>> -
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ <<Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ>>- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
--Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ <<Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ>>-ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
-Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΣΕΑΤΩΝ» ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.