Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ !!! ΑΛΛΑ : ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΤΑΤΟΥΛΗ ΜΕ ΤΟ ΣΔΙΤ.....ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!!

ΞΑΝΑΒΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ !!!
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.....
ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΕΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.....
ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ !!!


''
ΕΝΩ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ , ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΕΠΙ 6 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ.....ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΤΑΤΟΥΛΟΝΗΣΟ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ


ΚΙ ΕΝΩ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥ......

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ........ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-3-2017
ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ......ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ !!!

ΣΗΜΕΡΑ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ !!!
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ :

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D%CE%99%CE%A37%CE%9B1-%CE%A3%CE%9B6?inline=true


''Το έργο της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με κωδικό 
ΟΠΣ 488342, απεντάχθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 καθώς δεν είχε υπογραφεί καμία σύμβαση και δεν είχαν γίνει οι πληρωμές.
Η απένταξη έγινε την Δευτέρα 6--3 2017 !!!
Με την απένταξη του έργου πρακτικά το σχέδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων μένει μετέωρο, καθώς δεν υπάρχει πλέον κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο.
Η Περιφέρεια, την Τρίτη 7 Μαρτίου ξεκίνησε ήδη τις διαδικασίες για τη νέα υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου το έργο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του θεματικού στόχου  6 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑ.
Όπως αναφέρει η πρόσκληση, οι  προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μέσω του αναθεωρημένου, βάσει της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, Εθνικού (ΕΣΔΑ) και του αντίστοιχου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου).
Να αναφέρουμε ότι οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
Η υποβολή προτάσεων ξεκινά από την 8/03/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 8/06/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015) ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περιλαμβάνει την κατασκευή:
•Μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ
•Χώρων υγειονομικής ταφής ΧΥΤΥ.
•Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως:
Δράση 8. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων.
•Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων και ΧΥΤΥ
•Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων
•Δίκτυα Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.
Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν:
•Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών.
•Κεντρικές (Διαδημοτικές) Μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας.
•Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
•Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.
•Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων.
•Υπηρεσίες Συμβούλου ενεργειών Δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 58.000.000 € και κατανέμεται κατά πεδίο παρέμβασης και δράση ως ακολούθως:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.''
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ !!!
ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΣΔΙΤ, ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ  Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ !!!
Εν τω μεταξύ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΝ ??????????????
Θα απαντήσει κανένας ΥΠΟΥΡΓΟΣ ή ΔΙΚΑΣΤΗΣ άμεσα και με πράξεις ???
Η Πελοπόννησος έχει γίνει φαιδρή υπόθεση διελκυστίνδας μεταξύ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ , ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ......
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ '
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !!!!
Κατά τα άλλα, έχουμε νομοθεσίες αυστηρότατες για την ΡΥΠΑΝΣΗ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ !!!
Με την ευκαιρία επίσης της επανένταξης που προτείνει ο σουλτάνος, του υποτιθέμενου ΣΔΙΤ που δεν υπάρχει, μήπως θα ήταν σκόπιμο να γίνουν και μερικές προσφυγές στους ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ , κατά όσων κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν επί της σύμπραξης .......και τα βρήκαν όλα όμορφα και ωραία και......σύννομα ????
Να θυμίσουμε πως η εταιρεία που συνεβλήθη με την ΤΕΡΝΑ, ήταν ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. η οποία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ , ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ......
ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΩΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ, ΟΤΑΝ ΚΡΙΝΟΤΑΝ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ .......
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΔΙΤ ΜΙΛΑΕΙ ΚΙ ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΤΗΣ ΤΑΤΟΥΛΟΝΗΣΟΥ ?????

σχετικά άρθρα :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.