Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΗ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΣΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ !!!

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΗΔΗ ΟΙ .....ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ !!!
ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !!!
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ !!!
AYTO KANEI KI O XΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ....ΚΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ !!!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ :

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΦΩΤΟ

ΠΟΛ.1110/2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου-Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου-Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου) 

Κατηγορία: 
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016 

(ΦΕΚ Β' 2309/26-07-2016) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήμα Α' 
Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Η.Δ. και Α.Δ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.: 101 84, Αθήνα 
Τηλ. : 210 3375000 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΟΛ 1110/2016 ΘΕΜΑ : Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου-Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και Τρίτους. 
3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 
5. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη». 
6. Την με αριθμ. 167039/1167/27.06.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ:7Ξ437Λ1-ΜΤΟ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και οι Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου-Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
7. Το γεγονός ότι τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στις ανωτέρω περιοχές είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή σε αυτές. 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
1. Παρατείνονται μέχρι και την 27η. 12.2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου-Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 27.12.2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 27η 12.2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24253
© Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.